خواص گياهان دارويي 5

ـ کاسني
موارد استفاده:
   1. پوست جوانه درخت بيد را با ريشه کاسني در آب مي
جوشاندند و از آن جوشانده تلخ مزه
اي به
دست مي
آوردند و آن را براي رفع تب نافع مي
دانستند.
   2. کاسني را همراه با سبزي
هاي خوردني ديگر جمع
آوري و آن
را در پلو يا آش مي
ريختند.
   3. از اين گياه، عرق نيز گرفته مي
شد که به آن عرق کاسني مي
گفتند.ـ کنگر

موارد استفاده:
   1. براي التيام بريدگي ختنه، برگهاي خشک گياه کنگر را که کوبيده و پودر آن
را در محل زخم قرار مي
دادند.
   2. براي التيام زخم
هاي کهنه، از برگهاي خشک گياه کنگر بهره مي
گرفتند.
   3. ـ گردو: مغزگردو را نيم سوخته مي
کردند تا روغن بياندازد، سپس آن
را کوبيده به صورت خمير در مي
آوردند. خمير بدست آمده را روي پارچه
اي پهن مي
کردند و بر محلي که پا تورم نموده بود مي
بستند و يکي دو هفته اين عمل را تکرار مي
نمودند و آن را براي معالجه تورم پا نافع مي
دانستند.
ـ گزعلفي
براي دل درد و سرما خوردگي مورد استفاده قرار مي
گرفت.
ـ گزانگبين
براي مداواي يبوست اطفال، مقدار کمي گزانگبين را در آب حل کرده به خورد اطفال مي
دادند.
ـ گل محمدي
در باغ
ها و خانه
هاي ملارد قديم گل محمدي در حد نياز خانواده
ها کاشته مي
شد. موارد استفاده:
   1. خشک کرده آن
را به همراه نعنا در ماست يا دوغ مي
ريختند.
   2. دم کرده
 آن
را نيز براي برخي از بيماري
ها نافع مي
دانستند.
   3. از عرق آن گلاب مي
گرفتند.
ـ گلپر
گياهي با ميوه
اي به شکل فلس نازک که طعم مطبوعي دارد. موارد استفاده:
   1. ميوه آن را پودر کرده با خوراک لوبياي قرمز و باقلاي پخته مورد استفاده قرار مي
دادند.
   2. در هنگام ترشي درست کردن از آن به عنوان طعم دهنده و خوشبو کننده استفاده مي
نمودند.
ـ گندم
از آرد گندم و کره بي
نمک مرهمي مي
ساختند و آن را در محل زخمي که چرک کرده بود قرار مي
دادند تا بدين وسيله چرک را تخليه نمايند.
ـ ليمو عماني
براي معالجه زخم داخل دهان، ليمو خشک و يا همان ليمو عماني را با وسيله تيزي سوراخ کرده در ظرفي قرار مي
دادند و روي آن آب جوش ريخته مي
گذاردند تا ساعت
هاي متمادي بماند سپس ليمو را در دهان مي
چلاندند و براي چند دقيقه آن را در دهان گردانده و پس از قرقره کردن بيرون مي
ريختند.
ـ نارنج
موارد استفاده:
   1. پوست خشک شده نارنج را مي
ساييدند و آن را با کمي آب مخلوط کرده مقدار کمي به کودکان مي
دادند تا يبوستشان برطرف شود.
   2. جهت مداواي بيماري اوريون که يکي از بيماري هاي عفوني مسري و علائمش آماس و دردناکي غده بناگوش و غدد ديگر و تب است؛ مقداري پوست نارنج را که ابتدا خشک و سپس پودر شده بود، در ظرفي ريخته و مقداري آب بر آن مي افزودند و آن را بر محل اوريون و پيرامون آن مي ماليدند و اين عمل را در طي دوسه روز و هر روز دو سه بار تکرار مي نمودند. اعتقاد داشتند بدين طريق تب بيمار از ميان مي
رود و بيماري اوريون زودتر از زمان دوره اي آن مداوا مي شود.
ـ مارچوبه
گياهي بالارونده که ارتفاعش کمتر از نيم متر است. موارد استفاده:
   1. از آن خوراک مارچوبه تهيه مي
گرديد.
   2. دم
کرده ريشه
ِي مارچوبه را در مداواي بيماري حبس
البول نافع مي
دانستند.
   3. کساني که عادت ماهانه
شان به سختي انجام مي
گرفت دم
کرده ريشه آن
را مورد استفاده قرار مي
دادند.
ـ مورد
مورد کوبيده شده را با زرده تخم مرغ در هم 
آميخته از آن مرهمي مي
ساختند، سپس آن را در محل ضرب ديدگي يا شکستگي مي
ماليدند و پارچه
اي بر روي آن مي
بستند و بدين طريق محل ضرب ديده يا شکسته شده را مداوا مي
نمودند.
ـ نعنا
موارد استفاده:
   1. مصرف اين گياه را براي از ميان بردن دل
درد و معده درد نافع مي
دانستند.
   2. در هنگام خوردن ماست يا دوغ، مقداري نعنا به آن مي
افزودند تا مانع سردي آن شود.
   3. عرق آن
را نيز مي
گرفتند که به آن عرق نعنا گفته مي
شد.
ـ هفت
بند
اين گياه گل
هايي کوچک و صورتي دارد. موارد استفاده:
   1. دم کرده گل آن را جهت مداواي اسهال و بخصوص اسهال خوني نافع مي
دانستند.
   2. براي مداواي زخم
هاي پديدآمده بر روي بدن، برگ
هاي آن
را در هاون کوبيده، بر روي زخم قرار مي
دادند.
ـ هندوانه
پوست هندوانه خشک شده را مي
کوبيدند و آن را روي ماست ريخته مخلوط مي
کردند و بر روي زرد زخم مي
گذاردند.
ـ هندوانه ابوجهل
گياهي يک
ساله با ساقه رونده. ميوه اين گياه به بزرگي يک پرتقال متوسط و بسيار تلخ است. زنان مقداري از اين گياه را جهت تنظيم عادت ماهانه مورد استفاده قرار مي
دادند.
ـ هويجک
در آش و سبزي پلو مورد استفاده قرار مي
گرفت.
ـ ياغليجه
در آش مورد استفاده قرار مي
گرفت.
تهیه کننده :حکیم مهدی صیادیمنبع این مقاله : البرزمن
http://www.ecityalborz.ir

آدرس این مطلب :
http://www.ecityalborz.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=281